Адвокат Димитър Алексиев в София

Административно право

Бързи и професионални административно правни услуги:

  • Процесуално представителство пред държавни и общински органи
  • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове
  • Обжалване на административни актове
  • Обжалване на наказателни постановления
  • Консултиране и съдействие пред административните органи при издаване на лицензионни и разрешителни режими;
  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ /Закона за чужденците в Република България/