Адвокат Димитър Алексиев в София

Регистрация на фирма в Люксембург

Макар и малка страна, Люксембург предлага изключителни възможности за бизнес.

Държавата мотивира собствениците на бизнес да регистрират своя бизнес тук, за да намалят данъчните си разходи. Великото херцогство Люксембург се намира в сърцето на Западна Европа и е известен като значителен финансов и бизнес център.Пътуването от Люксембург до известни бизнес центрове като Брюксел, Париж и Франкфурт отнема само няколко часа. Процесът на включване е опростен както за националните, така и за международните кандидати.

Предлаганите услуги са:

  • Изготвяне на Дружествен Договор (необходим за регистрирането на фирма в Люксембург);
  • Изготвяне на всички други документи, необходими за регистрация на фирма в Люксембург;
  • Предоставяне на седалище и адрес на Вашата компания в Люксембург (при необходимост);
  • Организиране на нотариални заверки, преводи и легализации;
  • Откриване на банкова сметка на Вашата фирма в Люксембург.
  • Това се отнася както за набирателната сметка за внасяне на капитала, така и разплащателна банкова сметка, след учредяване на дружеството.
  • >Счетоводните услуги

Предлагаме регистрация на всички признати в националното законодателство дружества:

Публичните и частните дружества с ограничена отговорност са сред най-често избраните бизнес опции в Люксембург. Те имат определен минимален капитал, а публичният LLC трябва да изпълнява определени изисквания по отношение на управляващите органи и надзорните органи.

Видове дружества в Люксембург: ,

> Дружество с ограничена отговорност (ООД) Тази правна форма на дружество в Люксембург може да има и един собственик и управител, трябва да поддържа местен адрес (седалище).

> Акционерно дружество (АД) Тази правна форма на дружество в Люксембург може да има и един акционер, Съвет на директорите или изпълнителни директори и Надзорния съвет, трябва да поддържа местен адрес (седалище).

> Дъщерно дружество в Люксембург, клон или търговско представителство – Всяка чуждестранна компания може да отвори свой клон в Люксембург. Клоновете могат да бъдат създадени като отделни от дружеството майка юридически лица (люксембургски компании, които са собственост на чуждестранно дружество) или разширения на компанията-майка.

Независимо дали се нуждаете от помощ при регистрация на търговско дружество, инвестиционен фонд или просто търсите счетоводна помощ, моля, свържете с нас за повече информация за откриване на фирма в Люксембург, както и за цените.