Адвокат Димитър Алексиев в София

Семейно и наследствено право

Адвокат Алексиев предлага услуги свързани със семейно право, наследствено право и бракоразводни дела:

  • Изготвяне на брачни договори
  • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
  • Разводи /бракоразводни дела/, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
  • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
  • Преговори и извън съдебни споразумения
  • Изготвяне на завещания