Адвокат Димитър Алексиев в София

Търговско право

 

Търговско право и предлагани услуги: учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЕТ, КД, КДА, ООД, ЕООД, АД и други.
– вписвания и обявявания в търговския регистър
– прехвърляне на търговско предприятие
– учредяване и прекратяване на търговско представителство
– сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки
– изготвяне на договори за управление на Търговски предприятия
– съдебна защита по дела за търговска несъстоятелност