Адвокат Димитър Алексиев в София

Правно обслужване

Предлагам абонаментно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел. Професионално, бързо и адекватно разрешаване на вашите правни въпроси.

Абонаментното правно обслужване е най-удачната форма за получаване на бърза, своевременна и компетентна правна помощ. Чрез абонаментното обслужване Вие ще получите 24 часова възможност за бърза реакция и компетентна намеса при възникване и решаване на правни проблеми от каквото и да е естество. Конкретният въпрос ще ви е решен навреме, нужните документи изготвени в срок, необходимите регистрации и публикации направени в определеното от законите време.

Месечното абонаментно обслужване
Стойността на месечното абонаментно обслужване, често се явява далеч по ниско като разходите за квалифициран юрист на постоянен договор. В месечното възнаграждение влизат всички разходи за обслужването като по този начин спестявате не малко пари от това че въпросът за транспорта, за осигуровките, данъците и всичко друго не е ваша грижа.  Адвокатът се запознава с съществените моменти от дейността Ви и съответната и правна уредба, като така, създава се атмосфера на доверие и сигурност в отношенията адвокат – клиент. Често фирмата не разполага с достатъчно правни казуси, които да изискват назначаването на юрисконсулт и неговата длъжност се оказва неоправдан разход. Така фирмата губи възможност да ползва правно обслужване при нужда, сключва неизгодни договори или търпи вреди. Абонаментното правно обслужване гарантира при необходимост, високо квалифицирана правна помощ от адвокат, при това без оглед на материалния интерес.