Адвокат Димитър Алексиев в София

Защо да изберете адвокат Алексиев

Адвокат Димитър Алексиев предоставя голям кръг от адвокатски услуги – от правни анализи и помощ чрез абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти до правна помощ в областта на материалното и процесуално право на индивидуални клиенти.

3 причини да се доверите на адвокат Алексиев

  • Над 20 години опит като адвокат
  • Професионален опит, съчетан с познанията му в областта на психологията, дава редица възможности при решаване на проблемни казуси и изключително предимство при участието и воденето на преговори. По този начин казусите се решават още на  ниво преговори, като се избягва стигането до съд и допълнителни разходи от страна на клиента.
  • Успешно разрешаване на проблемни казуси при минимум разходи за клиента
  • Дългогодишев опит в правните консултации и обслужване на големи корпоративни клиенти като „Кавалер” ЕАД, завод „Витоша” АД, „Сивен” ООД, Хемус М” АД, „Соларис АС” ООД, „Елитстрой” ЕООД и редица други по малки клиенти.

Предлага Правни услуги в следните области

Сделки с недвижими имоти

Продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, проучване на правния статут на имота в имотния регистър, обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката.


Цялостно фирмено обслужване

Предлага абонаментно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел. Професионално, бързо и адекватно разрешаване на вашите правни въпроси.


ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА И АДВОКАТ АЛЕКСИЕВ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ВАС

ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

свързани с връщане на работа след майчивство.

Статии по различни правни проблеми