Адвокат в София
Home » За адвокат Алексиев

За адвокат Алексиев

Адвокат предоставя голям кръг от адвокатски услуги – от правни анализи и помощ чрез абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти до правна помощ в областта на материалното и процесуално право на индивидуални клиенти. Димитър Алексиев работи като адвокат в София.

Образование

През 1985г. завършва 29 гимназия в София, а през 1991г. се дипломира като магистър по право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. През 2003 се дипломира като „Психодрама асистент” след 5 годишно обучение по психодрама и групова  психотерапия.

От дипломирането му до 1994 е създател и собственик на една от първите в България фирма за недвижими имоти. През 1994г прехвърля фирмата и се вписва като адвокат, какъвто е и до днес.

След вписването му като като адвокат в Софийска адвокатска колегия, работи в сферата на гражданското и търговското право, вещното и облигационно право, семейното право, трудовото и процесуално право, има богата практика в процесуалното представителство по граждански и търговски дела.

Адвокат Алексиев притежава над 17 години опит като адвокат, който професионален опит, съчетан с познанията му в областта на психологията, дава редица възможности при решаване на проблемни казуси и изключително предимство при участието и воденето на преговори. Това дава възможност за решаването на тези казуси още на  ниво преговори, като по този начин се избягва стигането на проблема до съд, който забавя решаването му понякога с години и натоварва със значителни допълнителни разходи клиентите.

Клиенти на адвокат Алексиев

За времето като адвокат е бил правен консултант и е обслужвал големи корпоративни клиенти като „Кавалер” ЕАД, завод „Витоша” АД, „Сивен” ООД, Хемус М” АД, „Соларис АС” ООД, „Елитстрой” ЕООД и редица други по малки клиенти.

За сайта

Създаването на този сайт няма като идея рекламна цел, а представлява непосредствена възможност да се информирате за дейността ми като адвокат и услугите, които предлагам, както и реална възможност да установите контакт с мен, с цел решаване не всеки въпрос и проблем, за който прецените, че мога да Ви бъда полезен.