Адвокат Димитър Алексиев в София

Правни казуси – връщане на работа след майчинство

Идеята на днешната публикация е свързана с правни казуси възникнали при връщане на работа след майчинство. Избрах тази тема, от една страна защото смятам, че е  интересна, и от друга страна защото като адвокат участвах в разрешаването на трудово правни ситуации, в които се оказаха мои познати, върнали се на работа след приключване на майчинството.

Работодателите на тези хора, под една или друга правна форма, се опитваха да ги съкратят или освободят нарушавайки правата им. Наложи се провеждането на редица разговори и дори завеждане на дела. В крайна сметка в три от петте случай трудовото правоотношение беше прекратено /естествено след договаряне на добро обезщетение/, а в другите два нещата продължиха към съдебни процедури. В интерес на истината в условията на криза, доводите на Работодателите донякъде звучаха логично, но както всички знаете, отдавна е известно , че правото и правдата са две различни понятия.

С настоящата публикация ми се иска да провокирам тези от Вас, които имат или са чували за такива проблеми, да ги споделят, а също и да споделят как са ги преодолели. Аз от своя страна ще се опитвам да дам някакъв съвет или помощ в случаите , когато не виждате възможен изход от ситуацията.

Правни съвети по различни казуси

[contact-form to=“dsa@abv.bg“]

[/contact-form]